Công cụ đặt hàng tiện ích

Công cụ đặt hàng tiện ích

Công cụ đặt hàng tiện ích 的使用方法详解,最全面的教程

Công cụ đặt hàng tiện ích 描述:

用户数:3 分类:购物插件 扩展大小:1.6MiB 最后更新时间:2020-08-04 版本:1.5

Công cụ đặt hàng tiện ích 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Công cụ đặt hàng tiện ích 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。

Công cụ đặt hàng tiện ích 插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

Công cụ đặt hàng tiện ích 插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件 (2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面 (3) 打开扩展程序页面的“开发者模式” (4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面, 完成安装如有其它安装问题, 请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:https://www.关注前端.com/installation/
ThinhVuong1688 là công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử (TMĐT) như 1688, TMALL, Taobao. Extension hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của ThinhVuong1688 qua trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến nhanh nhất, hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website TMĐT lớn của Trung Quốc như: taobao.com, tmall.com và 1688.com. Hướng dẫn sử dụng Extension: Extension hỗ trợ đặt hàng của ThinhVuong1688 từ các trang TAOBAO, ALIBABA, TMALL, 1688: Bước 1: Tải Extension về trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng trên trang: Taobao, 1688, Tmall Bước 3: sau khi thêm sản phẩm vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn đơn các shop cần đặt

Chrome store