CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi 的使用方法详解,最全面的教程

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi 描述:

用户数:3 分类:购物插件 扩展大小:80.46KiB 最后更新时间:2021-06-30 版本:1.1

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi 插件简介:

这是来自Chrome商店的 CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi 插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC - TiMiCi 插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件 (2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面 (3) 打开扩展程序页面的“开发者模式” (4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面, 完成安装如有其它安装问题, 请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:https://www.关注前端.com/installation/
Order Vận chuyển - timici.com CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - timici.com có thể được coi là một hoa tiêu giúp bạn mua hàng dễ dàng hơn trên các website thương mại điện tử Trung Quốc. Tính năng chính: 1. Giỏ hàng xem trước: Bạn có thể xem nhanh các sản phẩm mà mình đã chọn mua mà không cần phải lo lắng về việc mình có cần phải đăng nhập hay không. Chúng sẽ được tự động lưu giữ lại cho tới khi bạn chọn "Xóa tất cả" trong giao diện giỏ hàng. 2. Tỷ giá và giá chuyển đổi: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất.

Chrome store